BME Ipar 4.0 Technológiai Központ

A BME Ipar 4.0 Technológiai Központ egy olyan innovatív kutatás-fejlesztési központ, amely a BME keretein belül működik és fő tevékenységi területei a digitalizáció, valamint az ipar 4.0 technológiák és alkalmazások kutatása, fejlesztése és bemutatása. Fő célcsoportja azok a kis-és középvállalatok, amelyek szeretnék fejleszteni az ipari folyamataik hatékonyságát és termelékenységét, valamint azok a szakemberek, akik érdeklődnek az ipar 4.0 technológiák iránt, és szeretnének mélyebb ismereteket szerezni ezen a területen.
A Központ célja, hogy segítse a hazai vállalkozásokat az ipar4 technológiák hatékonyabb alkalmazásában, ezáltal a versenyképesség javításában. Alkalmazása lehetővé teszi az automatizálást, a robotizálást, a vállalat adat alapú működésének kialakítását, amelyek segíthetnek az ipari folyamatok hatékonyságának és termelékenységének növelésében. A BME Ipar 4.0 Technológiai Központ kiemelt feladatának tekinti, hogy kutatási, fejlesztési, oktatási és tanácsadási tevékenységeivel hozzájáruljon az ipar digitális átalakulásához.

Hivatalos weboldal

Debreceni Egyetem Mesterséges Intelligencia és Adatelemzés Kutatócsoportja

A Debreceni Egyetem Mesterséges Intelligencia és Adatelemzés Kutatócsoportja különböző mesterséges intelligencia-alapú megoldásokat és szolgáltatásokat biztosít a KKV-k számára. Az Informatikai Karon működő kutatócsoport jelentős oktatási és képzési kompetenciával rendelkezik az adattudomány, adatkezelés, -elemzés és -vizualizáció, valamint a mesterséges intelligencia területén. Emellett az Informatikai Karon nagy teljesítményű adatfeldolgozás és vizualizáció, szenzor és élettudományi-informatika, hálózatkutatás, intelligens beágyazott rendszerek és virtuális valóság laboratórium is található, amely segíti a kutatócsoport tevékenységét. Továbbá az Innovációs Ökoszisztéma Központ a DE széleskörű ipari (nagyvállalati és KKV) kapcsolatain keresztül az ötletgazdákat, vállalkozásokat összeköti a számukra releváns piaci szereplőkkel, illetve támogatja őket a befektetőkkel való tárgyalások során.

Hivatalos weboldal

ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Kft.

Az ELTE-Soft Nonprofit Kft és az ELTE Informatikai Karának együttműködésében működő Adat Innovációs Labor adatmenedzsment és adatvagyon-gazdákodás, valamint üzleti tanácsadási szolgáltatásokat nyújt ipari partnerei számára, főként az egészségügy és az élelmiszergazdaság területén.

Hivatalos weboldal

HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.

A HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. szoros együttműködésben dolgozik a tulajdonos Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesülettel (HTE). Az Egyesületnek közel 800 egyéni és 70 jogi tagja van, valamint 17 szakmai közössége. Stratégiánk szerint tagjaink üzleti kapcsolatait szeretnénk a szakmán keresztül „emberközelivé” tenni. A szervezet munkássága a távközlési és az informatikai iparágtól az internetig és a médiavilágig terjed. A HTE kiemelt, véleményformáló szerepet tölt be a magyar infokommunikációs szakterület szabályozásában, működésében és fejlődésében. Hazai és nemzetközi rendezvények elismert szervezője, mint a Projektmenedzsment Fórum és a HTE Infokom, amely az infokommunikációs hálózatok és alkalmazások legfrissebb piaci, műszaki és szabályozási kérdéseinek egyik legelismertebb rendezvénye. Az egyesület szerteágazó kapcsolatrendszerének, valamint szakmai taglistájának köszönhetően teret ad a különböző vélemény- és információcseréknek, professzionális párbeszédeknek, a közös cél érdekében folytatott kollektív munkának és mindeközben az egyének szakmai kiemelkedésének, véleményformálásának is utat enged.

Hivatalos weboldal

Központi Statisztikai Hivatal

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) működésének célja, hogy a hivatalos statisztikai információk hitelesen, objektíven, térben és időben összehasonlíthatóan és módszertanilag megalapozottan álljanak a felhasználók rendelkezésére. E célnak megfelelően a KSH rendkívül széleskörű adatvagyona a felhasználók, így a projektben résztvevő vállalkozások és szervezetek számára is rendelkezésére áll.
A vállalkozások saját piaci helyzetük, teljesítményük elemzésére, adatalapú döntéseik megalapozására tudják felhasználni a KSH adatait, melyek előre definiált, standart adat-összeállítások, (iparági) elemzések formájában, illetve egyedi kérésre összeállított adat-állományok, egyedi elemzés formájában is elérhetők. A hivatalos statisztikai adatok lehetőséget kínálnak a vállalkozás számára rendelkezésre álló saját adatokkal történő összekapcsolásban, így segítve a szervezetek digitalizációját.

Hivatalos weboldal

Nemzeti Adatvagyon Ügynökség

2021-ben a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft. (NAVÜ Kft.) azzal a céllal jött létre, hogy ellássa a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás általános elveinek kidolgozásával és megvalósításával kapcsolatos állami feladatokat, ezen belül széleskörűen hasznosítsa a nemzeti adatvagyont, elősegítse a közadatok újrahasznosítását.

Hivatalos weboldal

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.

A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. a Gazdaságfejlesztési Minisztérium háttérintézményeként támogatja a hazai iparstratégiai fejlesztéseket, gondoskodik egyes kiemelt technológiák ökoszisztémájának fejlesztését biztosító platformok, illetve koalíciók működési feltételeinek megteremtéséről, különös tekintettel az 5G, a Mesterséges Intelligencia, a blockchain-, a drón, valamint az Ipar 4.0 technológiákra.
A jelen kor gazdaságának és technológiájának változó trendjei nem csak a mindennapi életben, hanem a gazdaság és ipar területén is jelentkeznek, melyek mind nemzetgazdasági, mind versenyképességi kihívásokat is jelentenek hazánknak.
A Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. ezen felismerés által életre hívott szellemi műhely, mely feladata a KKV szektor, nagyvállalti és állami szereplők számára ipari és technológiai alkalmazások terjesztése, technológiai korszakváltás elősegítése, iparvállalati együttműködések kialakításának támogatása, ipartechnológiai folyamatok minőségbiztosítása, nemzetközi jó gyakorlatok szemlézése és beépítése a hazai iparpolitikába.

Hivatalos weboldal

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem tíz karával, húszezres hallgatói létszámával, kétezer kutatójával, huszonkét Doktori Iskolájával Magyarország egyik legjelentősebb egyeteme. Meghatározó szerepe van az oktatásban, művészetekben, tudományban, gyógyításban egyaránt. Innovatív egyetemként a kutatás és társadalmi felelősségvállalás terén is kreatív. A projekt keretében az üzleti és a közszféra által kezelt adatvagyon hasznosítása tekintetében nyújtja szolgáltatását. A közadatok üzleti vagy tudományos célú újrahasznosításában, az egészségügyi (személyes) adatok statisztikai és tudományos kutatási célú hasznosításának lehetőségei, feltételei és keretei témákban, mind az adatok birtokosai, mind a potenciális adatfelhasználók részére. Mindezt vállalkozói katalizátor programok, partnerkereső szolgáltatások valamint szerzői jogi és iparjogvédelmi tanácsadás egészítheti ki.

Hivatalos weboldal

Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem Magyarország és a közép-európai régió vezető orvos-egészségügyi felsőoktatási intézménye. A Egyetemen belül működő, Egészségügyi Menedzserképző Központ célja, hogy felkészítse programjai résztvevőit az egészségügyi rendszer és az egészségügyi szervezetek menedzsmentjére. Az intézet egészségügyi rendszerek fejlesztésével, egészségpolitikai kérdésekkel, egészségügyi adatbányászattal és egészségügy digitális transzformációjával foglalkozó kutatási program részese. Az adattudományi technológia-fejlesztés az egyik legfontosabb innovációs terület az egészségügy digitális átalakulásában. A Data-EDIH projekt keretében ellátott feladatok tematikus fókuszterületei az adatvezérelt egészségügy és az egészségügy digitális átalakítása; adatok biztonságos felhasználása és kiberbiztonság; valamint a mesterséges intelligencia hasznosítási lehetőségei az egészségügyben.

Hivatalos weboldal